תקנון ותנאי שימוש באתר

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות הבאות:
1.1 “האתר” – “https://grill.co.il”.
1.2 “הנהלת האתר”, “בעלת האתר”, “מפעילת האתר” – די אנד אס בע”מ;
1.3 “הגולש” – כל אדם שמשתמש באתר, בין אם ביצע הו קניה ואם לאו, בין אם נרשם לאתר ובין אם לאו;
1.4 “לקוח” – כל גולש באתר שביצע קניה בין אם קיבל את המוצר שרכש ובין אם טרם;
הרכישה באתר זה כפופה לחוקי מדינת ישראל ויחול עליה החוק הישראלי, לבית המשפט המוסמך בירושלים תהיה הסמכות המקומית היחודית בכל הקשור באתר ו/או בכל הקשור לביצוע מכירה באתר.
השימוש והקניה באתר מותנים בהסכמת הגולש ו/או הלקוח לתנאים הכלולים בתנאי תקנון זה כלשונם, והגולש ו/או הלקוח מצהיר כי קיבל את תנאי תקנון זה.
האמור בתקנון זה (או בכל מקום אחר באתר) מנוסח בלשון יחיד ו/או זכר זאת מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לשני המינים באופן שווה והכוונה הינה הן ליחיד והן לרבים.
השימוש באתר
5.1 רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה שברשותם כרטיס אשראי תקף (בישראל) של אחת מחברות האשראי הבאות (להלן: “חברות האשראי”): ישראכרט, ויזה, דיינרס קלאב ישראל, אמריקן אקספרס.
5.2 האתר מיועד לשימוש אישי ולא מסחרי ו/או סיטונאי.
5.3 קבלת המוצר דרך האתר מותנית באישור חברת האשראי לעסקה.
אופן הקניה באתר
6.1. רכישת מוצרים באתר תבוצע על ידי שימוש בכרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי האמורות בלבד.
6.2. לאחר בחירת המוצר יזין הגולש למערכת מספר פרטים אישיים הנוגעים לביצוע הקניה.
6.3. הזנת המערכת בפרטים אישיים כוזבים הינה עבירה על החוק, נגד גולשים אשר יזינו פרטים אישיים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד בעלת האתר. לבעלת האתר שמורה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.
6.4. למרות שעל פי החוק אין הגולש חייב למסור פרטיו האישיים, הנהלת האתר לא תוכל לטפל בהזמנה של גולש אשר לא ימסור את פרטיו האישיים כנדרש.
אי השלמת הקניה מסיבות טכניות
7.1. מסיבות טכניות שאינן בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה כגון הפסקות חשמל, מחשב לקוי ברשות הגולש, בעיות תקשורת ועוד, עלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה. במקרה זה יחויב הגולש רק עבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה בשלמותו.
7.2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על ידי הגולשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו משליטתה המלאה של הנהלת האתר.
מדיניות אבטחה וסודיות הגולשים
8.1. אבטחת המידע נעשית בהתאם לכללי אבטחת המידע .
8.2. הנהלת האתר רשאית לשלוח ללקוחות אשר רכשו / השאירו טופס יצירת קשר באתר, לרבות מקרים בהם ההזמנה בוטלה, דואר אלקטרוני ו/או מסרון המאשר את קנייתם, כמו כן רשאית הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לרבות פרסומות מגורמים מסחריים שונים, מבצעים באתר וכיו”ב.
כמו כן, האתר גריל הינו חלק מקבוצת אתרים הכוללת גם את האתר bbq.co.il  ולכן, גם מי שרכש / השאיר פרטים / יצר קשר דרך האתר הנ”ל, יחשב כמי שביצע זאת באתר grill.co.il.
קבלת המוצרים
9.1 עם סיום הקניה יקבל הלקוח סיכום של החיוב שיתבצע עבור העסקה הכולל את עלות המוצרים, עלות המשלוח, וכן יקבל מספר אסמכתא לקניה…
9.2 תהליך המשלוח יחל רק אחרי ובכפוף לקבלת האישור על העסקה מחברת האשראי.
9.3 המוצרים ישלחו לכתובת אותה מסר הלקוח, באמצעות שליח ו/או דואר ישראל, המוצרים ימסרו ללקוח תוך 5 ימים מיום קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה או בהתאם לכללי חברת השליחויות המאוחר מבין השניים.
9.4 יתכנו עיכובים בביצוע מסירת המוצרים לידי הלקוח וזאת מסיבות הנובעות מחברת השליחויות ו/או מסיבות שאינן תלויות בהנהלת האתר, והנהלת האתר לא תשא באחריות באיחור באספקת המוצרים מסיבות אלו.
המוצרים המוצעים למכירה באתר
10.1. באתר זה נמכרים מאות מוצרים המחולקים למספר קטגוריות, וזאת לנוחיות הגולש בלבד.
10.2. כל המוצרים המוצעים באתר הנם מוצרים חדשים לחלוטין באריזותיהם המקוריות.
10.3. התמונות באתר אינן מחייבות, אולם פירוט בדף המוצר תואם לחלוטין את תיאור המוצר.
10.4. הנהלת האתר איננה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין לאיכות המוצרים, טיבם, אופן ומועד אספקתם ואחריות היצרן עליהם. עם זאת, במקרה של בעיה מתחום זה, ייעשה מאמץ על ידי הנהלת האתר לתווך בין הלקוח לבין ספק ו/או יצרן המוצרים שרכש.
מחירי המוצרים באתר
11.1. מחיר המחירון המופיע בפרטי המוצר הנו מחיר המחירון הרשמי המומלץ של היבואן. מחירים אלו אינם משקפים בהכרח את מחיר המכירה של המוצר המוצע. באחריות הגולש לבדוק את מחירי השוק של המוצר בו הוא מעוניין.
11.2. הנהלת האתר איננה מתחייבת למחיר הנמוך ביותר בנמצא.
ביטול עסקה
12.1. ניתן לבצע ביטול של קניה עד לרגע ביצוע החיוב מול חברת האשראי וזאת ללא תשלום קנס כלשהו.
12.2. הלקוח יהיה רשאי לבטל קנייה כולה או חלקה אף לאחר ביצוע החיוב מול חברת האשראי וזאת תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים באמצעות השליחים, וזאת בכפוף למשלוח הודעה בכתב להנהלת האתר והשבת המוצרים עצמם באריזתם המקורית בלא שנפגמו המוצרים ו/או האריזה וכמובן לא נעשה בהם שימוש. זאת בפרק הזמן של 14 יום האמורים.
במקרה כזה החברה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. וזאת לצורך כיסוי הוצאותיה של הנהלת האתר בשל ביטול העסקה.
12.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת או כל בעיה טכנית אחרת ששיבשה את מהלכה התקין של הקניה, מקרה כזה תשלח הודעת מסרון ו/או בדואר אלקטרוני לגולש.
כללי
13.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את נוהלי הקניה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ייעשה שינוי בנהלים במהלך הקנייה.
13.2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל קנייה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרים שבהם יתברר שהתבצעה פעילות לא חוקית באתר, או שנגרם נזק לאתר כתוצאה מבעיה טכנית.
13.3. התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות.
13.4. המידע באתר עלול מעת לעת להכיל אי דיוקים או שגיאות דפוס. הנהלת האתר רשאית לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת. אין הנהלת האתר מתחייבת כי מידע המצוי באתר במועד מסוים יהיה בו גם בהמשך.
13.5. לטובת הגולשים שובצו באתר דפי מידע העשויים לעניין את הגולש בהתאם למוצר אותו הוא מתעתד לרכוש. כל האמור בדפי המידע אלו הנו בגדר המלצה בלבד מטעם כותביהם. אין הנהלת האתר אחראית לנזק שיגרם כתוצאה מפעולה לפי דפי מידע אלו.
פרטיות .
14.1 אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.
14.2 אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
14.3 שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט “עוגיות”, המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
14.4 בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסרת ,השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרינו, כך שאין לחברתנו יכולת לעשות בו כל שימוש.
14.5 לגבי מידע המתקבל אצלנו במסגרת ביצוע רכישת מוצר, נעשה גם כן שימוש למטרת ביצוע אותה פעולה בלבד ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן לשם השלמת הרכישה (למשל במקרה של משלוח תימסר הכתובת לחברת השליחויות או לדואר ישראל).
משלוחים.
לידיעת הציבור: אין סבלות על מוצרים. הובלה עד להיכן שהרכב יכול להגיע.
כל התמונות באתר הם להמחשה בלבד. ט.ל.ח

0
    0
    עגלת הקניות
    עגלת הקניות שלך ריקה

    עדכון זמנים חשוב!

    ביום הזיכרון (13/05/24) הסניפים יהיו פתוחים עד השעה 16:00

     

    ביום העצמאות (14/05/24) הסניפים יהיו סגורים